امام جمعه نلاس سردشت
آئین مقدس اسلام برای سلامتی افراد جامعه سالم اهمیتی فراوان قائل است
ماموستا خدر رحیمی افزود: کسانی که این مریضی را جدی نمی گیرند اگر موجب انتقال آگاهانه به غیر شوند در دنیا و قیامت باید جواب گوی فعل مجرمانه خود در قبال افراد و جامعه و بستگان شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی؛ ماموستا خدر رحیمی ، امام جمعه نلاس سردشت، طی گفتگو با رابط خبر دفتر استانی گفت: آئین مقدس اسلام برای سلامتی افراد جامعه سالم اهمیتی فراوان قائل است تاجائیکه در بیماری هایی هم گیری حتی عبادت های واجب جمعی مثل نماز جماعت و نماز جمعه را تعطیل می نماید امسال در حالی وارد ماه ذیحجه احرام ۱۴۴۱ هجری قمری میشویم که عبادت سالیانه است السلام (حج) با اندک محدودیت و آنها هم با شرایط پروتکل های بهداشتی صورت خواهد گرفت و این مهم که حج به عنوان واجب (من استطاع الیه سیلا ) بخاطر مریضی هم گیری وخطر ناک کرونا تا مرز تعطیلی رفته است با این موارد صدرا لا شاره باید متذکر شویم:

۱-کسانی که این مریضی را جدی نمی گیرند اگر موجب انتقال آگاهانه به غیر شوند در دنیا و قیامت باید جواب گوی فعل مجرمانه خود در قبال افراد و جامعه و بستگان شوند.

۲- همه در راستای پیشگیری بلایی که تا اکنون درمان ندارد همت بگماریم و با رعایت اصول بهداشتی از جمله ترک سفر های غیر ضروری و ماسک زدن سلامتی خود و خانواده و بستگان را به ارمغان بیاوریم همچنانکه رهبر عزیزمان با اقدام علمی و فرمان به رعایت ، حجت را بر همه اتمام نمود

۳- استناد به آمار های اعلامی از وزارت بهداشت هر روز به اندازه یک هواپیمای ۲۰۰ نفره از جمعیت جامعه مجرب ما فوت میشوند و این هشدار باش ، تذکر بزرگی است درحالیکه دین و عرف و حتی رهبر عزیزمان تاکید بر رعایت دارند نماز جماعت و جمعه و حج تعطیل شدند ماهم در راستای لبیک به سلامتی آحاد جامعه و ریشه کنی بیماری کرونا ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی از مراسمات نظیر عزا و عروسی خود داری نموده تا به امید الهی کرونا را شکست دهیم. لذا من هم ماسک میزنم تا خود و خانواده وبستگانم از این ویروس محفوظ بمانند الهی ایام پیش رو ایام بدون کرونا برای جامعه بشریت باشد.

انتهای پیام

فهرست