مدرس مدارس علوم دینی اهل سنت ارومیه
آیه مباهله سه درس بزرگ برای مسلمانان وجهانیان به ارمغان دارد
ماموستا محمد روحانی افزود: این آیه اهل بیت شناسیست و درآن به عظمت و شرف ومنزلت والای اهل البیت موجود است واین را میرساند که هرکس به حبل آنان چنگ زند به سرمنزل سعادت خواهد رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی؛ ماموستا محمد روحانی مدرس مدارس علوم دینی اهل سنت ارومیه ، در نشست مشترک علمای شیعه و اهل‌سنت به مناسبت روز مباهله، ضمن اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های مشترک علمای شیعه و اهل‌سنت ، در ابتدا به شرح و توضیح کلمه اهل البیت پرداخت و آراء ائمه تفسیر وحدیث اهل سنت را در مورد آیه تطهیر نقل نمود و بعد از آوردن حدیث ثقلین ، به آیه مباهله و شرح جریان آن مشغول شده و تصریح نمود:

آیه مباهله سه درس بزرگ برای مسلمانان وجهانیان به ارمغان دارد اولا این آیه عیسی شناسی درآن موجود است واگر دنیای مسیحیت وغیر آنها به دیده حقیقت وانصاف به آن بنگرند همین کافیست که میلیاردها انسان هدایت را دریابند.

ثانیا: آیه مباهله رسول اکرم شناسیست ، صلی الله علیه چون در شناختن شخصیت عظیمه رسول الله مسلمانان زیادی همچون غیر مسلمانان به خطا رفته و سعی در این دارند که ایشان را بشری عادی وعاری از خوارق جلوه دهند.

ثالثا: این آیه اهل بیت شناسیست و درآن به عظمت و شرف ومنزلت والای اهل البیت موجود است واین را میرساند که هرکس به حبل آنان چنگ زند به سرمنزل سعادت خواهد رسید.

مدرس مدرسه علوم دینی در این جلسه هر نقلی کرد برگرفته از معتبرترین تفاسیر اهل سنت بود. ازجمله تفسیر امام فخرالدین رازی و تفسیر قرطبی و تفسیر خازن وتفسیر جلالین و شرح صحیح مسلم امام نووی و کتاب تاریخ الخلفای امام سیوطی و غیره بودند.

وی در ادامه اشاره به جریانی از شیخ ابوسعید ابوالخیر نیز  در مدح اهل البیت کرد و مطلب خویش را با آوردن اسنادی در مراعات ادب اصحاب پیامبر در قبال اهل  البیت و متقابلا روایاتی درباره اهمیت اهل البیت به باب مراعات ادب در مقابل اصحاب کرام ، به پایان رساند.

انتهای پیام

 

فهرست