امام جمعه و جماعت مسجد هاشم آباد مرگور
ازدواج عهد و پیمانی است که در سایه آن اکثر تشنجات فکری و قلبی از بین میرود
ماموستا  محمد سلیم آویشی اظهار داشت: ازدواج یک معامله تجاری و تملکی یا اجاره ای نیست که زن را مثل یک برده درآورد و اختیاراتش را سلب نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ؛ نماز جمعه این هفته هاشم آباد مرگور ارومیه به امامت ماموستا  محمد سلیم آویشی برگزار گردید.

وی اشاره به حقوق زن بر شوهر کرد و گفت: قبلا گفتیم سعادت و آرامش زوجین بستگی دارد به میزان فهم درست آن دو از تعهد و مسئولیت مشترک در زندگی جدید نسبت بهم.

خطیب جمعه افزود: خداوند در قرآن فرموده است

و اخذن منکم میثاقا غلیظا ..النساء ۲۱

یعنی زنان با عقد ازدواجی که با شما می بندند عهد و پیمان بسیار محکمی از شما میگیرند با این پیمان هر یک از زوجین متعهد است وظیفه خود را نسبت به دیگری به خوبی انجام دهد.

ماموستا آویشی تصریح نمود: با توجه و دقت در جمله میثاقا غلیظا معلوم میشود که ازدواج یک معامله تجاری و تملکی یا اجاره ای نیست که زن را مثل یک برده درآورد و اختیاراتش را سلب نماید بلکه عهد و پیمانی است که در سایه آن اکثر تشنجات فکری و قلبی از بین میرود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: زن یعنی لباس مرد ، مکمل ایمان و اخلاق مرد محافظ از آسیب دیدن مرد از گزند بی عفتی در دنیا و عذاب در آخرت.

خداوند در مورد زنان میفرماید: ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف .. بقره ۲۲۸

برای زنان حقوق و واجباتی است که باید شوهران ادا کنند به گونه ای که شایسته با عرف صحیح و مقررات اسلام باشد.

خطیب جمعه افزود: این آیه مقیاسی را برای مردان تعیین میکند و آن اینست که هرگاه قصد کند چیزی را از همسرش بخواهد باید بداند به اندازه آن برای او در مقابل همسرش تعهد بوجود می آید پس یک شوهر ملزم به اکرام و احترام وخوش رفتاری و تامین ضروریات زندگی در حد توان به همسرش میباشد و باید مثل یک شریک زندگی با ایشان رفتار نماید و به تعهدات خود درقبال او وفادار باشد.

خداوندا هیچ خانواده ای دچار اختلاف نگردد آمین

انتهای پیام.

فهرست