امام جماعت اداره امور اقتصاد و دارایی سردشت
امام رضا (ع) از خاندان بزرگ اهل بیت و امام بزرگوار حضرت علی و پرهیزگار و متقی است
ماموستا سعید خضری افزود: امامان اهل سنت او را به چشم تقدیس نگاه نموده و او را درحد امکان زیارت می نمایند و درحرم او دست نیاز بسوی آسمان بلند و راز و نیاز خود را ابراز می نمایند و خواستار مقاصد شریفه دین و دنیای خویش هستند و هرگز او را به چشم حقارت نگاه نمی کنند و آثار ارزنده او را پاک و بی آلایش نگه میدارند و خویش را دوست و محبوب بلاشک او دانسته و می دانند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مدارس علوم دینی اهل سنت استان آذربایجان غربی ، ماموستا سعید خضری امام جماعت اداره امور اقتصاد و دارایی سردشت ، طی گفتگو با رابط خبر دفتر استانی به مناسبت ولادت ستاره تابناک آسمان ولایت و امامت امام رضا (ع) ، گفت:

جایگاه امام رضا (ع) نزد علمای اهل سنت مهم است و امام رضا از خاندان بزرگ اهل بیت و امام بزرگوار حضرت علی و پرهیزگار و متقی بوده . فلذا امامان اهل سنت او را به چشم تقدیس نگاه نموده و او را درحد امکان زیارت می نمایند و درحرم او دست نیاز بسوی آسمان بلند و راز و نیاز خود را ابراز می نمایند و خواستار مقاصد شریفه دین و دنیای خویش هستند و هرگز او را به چشم حقارت نگاه نمی کنند و آثار ارزنده او را پاک و بی آلایش نگه میدارند و خویش را دوست و محبوب بلاشک او دانسته و می دانند و احترام فوق العاده نسبت به او و خاندان و اقرباء و احباء قائل بوده و در طول سالیان سال و روزگاران بسیار در مورد امام رضا(ع) زبان از وصف و گفتن آن عاجز است.

وی افزود: مورخین می فرمایندکه امام موسی نوزده پسر داشته که یکی از آنها امام رضا (ع) بوده و اهل سنت عقیده دارند که علی رضا جانشین پدرش بوده است. این بزرگوار در سال صدوپنجاه دو هجری در مدینه منوره تولد یافته است.

در آن زمان که جهان شد بمقدمش انور

ندیده دیده کس چون رضای موسی جعفر

سپهر عز و جلالت ، محیط علم و کمال

امام مشرق و مغرب ، ملاذ آل پیغمبر

انتهای پیام

فهرست