امام جمعه اهل سنت نقده
این گیتی پهناور ، سراسر حاوی آیات و نشانه های عظمت الهی است
ماموستا سنار تمر نژاد اظهار داشت: حال باید اندیشید آیا شخصی که هزار و چهار صد سال پیش در بیابانهای خشک و سوزان عربستان می زیسته، می توانست بدون اتکاء به علم الهی از این واقعه خبر دهد ؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی؛ نماز عبادی ، سیاسی جمعه اهل سنت این هفته نقده با رعایت پروتکول های بهداشتی با امامت ماموستا سنار تمر نژاد امام جمعه اهل سنت نقده برگزار گردید.

امام جمعه اهل سنت شهرستان نقده ضمن اشاره به خطبه جمعه قبل، بیان کرد: این گیتی پهناور سراسر حاوی آیات و نشانه های عظمت الهی است.

وی افزود: باید انسان در این نشانه ها تعقل و تدبر نماید، زیرا که آنها از سویی؛ ارشادگر و تعلیم دهنده وی، و از سویی دیگر؛ نعمت خداوندی و بیانگر وجود اوست.

ماموستا تمر نژاد با استناد بر آیه ۷ سوره نبأ، تصریح کرد: در منابع اسلامی خصوصیات و فوائد مختلفی برای کوهها در نظر گرفته شده، از جمله اینکه آنها چون میخی بر سطح زمین کوبیده شده و چون وزنه های تعادلی برای زمین عمل می کنند و بدون وجود و پراکندگی آنها در سطح این کره خاکی، از تبدیل آن به منطقه ای غیر قابل زیست، جلوگیری به عمل می آورد. برخی دانشمندان معاصر نیز نقش متعادل کننده کوهها را در ادامه حیات در زمین ضروری دانسته اند.

امام جمعه اهل سنت نقده با استناد بر آیه ۱۹ سوره ملک، ادامه داد: خداوند ضمن جلب توجه مخاطبان به پرواز پرندگان در آسمان، نگه‌دارى آن‌ها در آسمان را به خود نسبت داده و این جانوران را وسیله‌‌اى براى خداشناسى مى‌‌شمرد. دقت در شکل ظاهری پرندگان نشان می‌دهد که تمام وجود آن‌ها براى پرواز هماهنگ شده است، بنابراین پرواز پرندگان که خود از اعجازهای بزرگ خلقت الهی به‌شمار می‌رود، وسیله‌ای جهت شناخت قدرت خلقت الهی است.

وی تصریح نمود: قرآن در آیات گوناگونى به دو روش از پرندگان نام برده است: در دسته‌‌اى از آیات از پرنده‌‌اى خاص نام برده است، چنان که در آیه ۳۱ سوره مائده از نقش کلاغ در ماجراى هابیل و قابیل سخن گفته و… و در دسته‌‌اى دیگر از آیات کلمه «طیر» به‌صورت عام به‌کار رفته است.

خطیب جمعه در ادامه با استناد بر آیه ۱۹ و ۲۰ سوره رحمان، خاطرنشان کرد: این دو نوع دریا همواره به هم اتصال دارند و در عین این که ” یلتقیان  برخورد و اتصال دارند” نه این شورى آن را از بین مى‌برد و نه آن شیرینى، این را چون بین آن دو حاجز و مانعى است که نمى‌گذارد در وضع یکدیگر تغییرى بدهند به عبارتی؛ نمى‌گذارد دریاى شور به دریاى شیرین تجاوز نموده و آن را مثل خود شور کند و نه دریاى شیرین به دریاى شور تجاوز کند. در نتیجه زندگى جانداران را تهدید نماید. حال باید اندیشید آیا شخصی که هزار و چهار صد سال پیش در بیابانهای خشک و سوزان عربستان می زیسته، می توانست بدون اتکاء به علم الهی از این واقعه خبر دهد ؟

انتهای پیام

فهرست