امام جمعه و جماعت هاشم آباد ارومیه
به فرزندان خود بیاموزید که به اوامر خدا پایبند و از  نواهی او اجتناب ورزند
ماموستا  محمد سلیم آویشی اظهار داشت: فرزندان با مراقبت های شبانه روزی صالح نخواهند شد بلکه با تربیت صحیح وساختن حس مراقبت خداوند اینکه خدا درهر وقت وهر جا آنها را می بیند صالح خواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی؛ نماز جمعه این هفته هاشم آباد مرگور ارومیه به امامت حاج ماموستا  محمد سلیم آویشی برگزار گردید

ماموستا محمد سلیم آویشی اشاره به حقوق فرزندان بر والدین کرد و گفت:

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:

یا ایهاالذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودهاالناس والحجاره …

ای کسانیکه ایمان آورده اید خود و اهل خانواده خودرا از آتشی حفظ کنید که هیزم آن انسان وسنگ است ..

وی تصریح نمود: دراین آیه کلمه های الناس والحجاره کنارهم ذکر شده اند شاید یکی از حکمت هایش این باشد که خداوند انسانهای سنگی که هیچ تحولی را نمی پذیرند دوست ندارد کسانی که نه متحول میشوند نمی پذیرند و نه مفید و مستفیداند با این نکته اولیا را ارشاد میکند که نسبت به افراد تحت تکفل احساس مسئولیت کنند و نسبت به تربیت کردن آنها سهل انگار نباشند.

درتفسیر آیه فوق که چگونه انسان خود و اهل خانواده خودرا از آتش حفظ کند ابن عباس (رض) میگوید: یعنی به دستورات خدا عمل کنید و از گناه و معاصی دوری کنید و به فرزندان خود بیاموزید که به اوامر خدا پایبند و از  نواهی او اجتناب ورزند این یعنی محفوظ شدن شما وخانواده تان از آتش جهنم.

امام جماعت هاشم آباد اظهار داشت: پس پدران نباید فکر کنند که مثل یک وزیر مالی تنها مسئول امور مالی و نفقه فرزندان هستند ودر قضیه تربیت استعفا دهند بلکه باید در تربیت وپرورش فرزندان آنها نقش اول ایفا کنند قطعا اگر امروز والدین دراین امر کم توجهی کنند در آینده اولین کس خواهند بود که از دست فرزندان زجر میکشند و به تنگ خواهند آمد فرزندان با مراقبت های شبانه روزی صالح نخواهند شد بلکه با تربیت صحیح وساختن حس مراقبت خداوند اینکه خدا درهر وقت وهر جا آنها را می بیند صالح خواهند شد پس وقتیکه فرزند را از خدا میخواهیم بادوشرط بخواهیم سالم وصالح باشند وچنین اولادی هم بدون رعایت امر تربیت کمتر اتفاق میافتد آنهم اگر بخت بسیار یار باشد.

امیدوارم خداوند فرزندان سالم وصالح قسمت همه ی ما ودوستان نماید.

انتهای پیام

فهرست