امام جمعه و جماعت شهر نالوس
تقویت نظارت شورای نگهبان استمرار امنیت وآسایش مردم را به دنبال خواهد داشت
ماموستا خدر رحیمی اظهار داشت: مهم نیست که چه نهادی با چه ماهیتی این کار را به عهده دارد مهم این است که این نهاد به صورت مستقل از احزاب ، گروه های سیاسی عمل نموده و قانون را ملاک عمل قرار داده و در نتیجه اهداف از نظارت برانتخابات  محقق میگردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت استان آذربایجان غربی ، ماموستا خدر رحیمی امام جمعه و جماعت شهر نالوس ، سردشت ، طی گفتگو با رابط خبر دفتر استانی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سالروز تاسیس شورای نگهبان و جایگاه و عملکرد شورای محترم نگهبان به عنوان پاسبان دین وملت در صیانت از دین و قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع وقانون اساسی به عنوان میثاق ملی و همچنین صیانت از آرای مردم در انتخابات گفت: الزماً یک نهاد مسئولیت نظارت بر انتخابات را در تمامی روندیی های انتخاباتی بر عهده  ندارد و معمولا بیش از یک نهاد در این فرایند دخالت دارد بنابراین بیان این الگو ها از حیث غلبه نظارتی یک نهاد بر انتخابات و حصری بودند نظارت بر انتخابات بر عهده یک نهاد است.

امام جمعه نلاس افزود: نظارت بر روندهای انتخاباتی با تایید صحت انتخابات و حل و فصل دعاوی انتخاباتی الزاما یکی نیستند یعنی ممکن است در یک کشور صلاحیت نظارت بر روندهای انتخاباتی برعهده یک نهاد باشد و حل و فصل دعاوی انتخابات در صلاحیت نهاد دیگر. هیئت نظارت بر انتخابات مرجع ناظر در دوران مبارزات انتخاباتی است که در این ارتباط از صلاحیت های متعدد و گسترده برخوردار است از جمله نظارت بر رعایت قوانین و مقررات ناظر بر رقابت انتخاباتی توسط فهرست های انتخاباتی نامزدها و رسانه ها ، نظارت بر رعایت قوانین و مقررات ناظر بر هزینه های انتخاباتی و نیز نظارت بر نظرسنجی های انتخاباتی در عین حال تصمیم گیری در رابطه با صحت انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و نمایندگان و نیز رسیدگی به دعاوی و اعتراضات ناشی از این دو در صلاحیت شورای قانون اساسی قرار دارد .

بررسی تمام جوانب انتخابات و اعلام نتایج و به طور کلی نظارت بر روندهای انتخاباتی در صلاحیت کمیسیون مرکز انتخابات این کشور قرار دارد در این حال حل و فصل دعاوی انتخابات و تایید نتایج انتخابات با دادگاه قانونی این کشور است .

وی اظهار داشت: مهم نیست که چه نهادی با چه ماهیتی این کار را به عهده دارد مهم این است که این نهاد به صورت مستقل از احزاب ، گروه های سیاسی عمل نموده و قانون را ملاک عمل قرار داده و در نتیجه اهداف از نظارت برانتخابات  محقق میگردد. بی طرف عمل کردن و براساس قانون عمل نمودن ، حرفه ای و تخصصی ، پاسخگویی مستند و مستدل ، تصمیمات استقلال ، ساختاری و عملکرد جامعیت ، نظارت برکل فرایند انتخابات و همه عوامل موًثر برآن باید در نظر وجود داشته باشد.

درمجلس بررسی نهایی قانون اساسی به دلیل مستقل بودن شورای نگهبان و ترکیب تخصصی عادل و بی طرف آن نظارت بر انتخاب بر عهده این شورا نهاده شد.

ماموستا رحیمی افزود: در قوانین مختلفی که از ابتدای مشروطیت تا زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده ، انجمنی به نام انجمن نظارت پیش بینی شده که اولاً زیر نظر مجری اصلی انتخابت از قبیل ثبت نام و اخذ رای ، شمارش آرا را برعهده داشته و شکایت انتخابی را نیز بررسی میکند در بسیار از موارد نظر این انجمن در خصوص ابطال یا توقف انتخابات قطعی نبوده و نیاز به تاًیید وزارت کشور دارد. پس از پیروزی انقلاب نیز تا پیش از تصویب قانون اساسی جدید سه مرحله انتخابات و همه پرسی و پس از آن تا تشکیل شورا نگهبان نیز سه مرحله برگزار شده که نظرات بر آنها بر عهده نهاد های دیگر بوده و است.

رحیمی در ادامه تاکید کرد: قانون اساسی مبتنی بر شرع مقدس اسلام و مدون و پویا جهت صیانت از قوانین و مصوبات که تضاد با شرع و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی نباشد و از طرفی صیانت از انتخابات و همه پرسی و….بر عهده شورای نگهبان است.  مع الوصف با ماموریت خطیر این شورا که جلو همه معاندان جمهوری اسلامی ایران ایستاده و مورد هجمه و حمله و افترا و فحاشی قرار گرفته لذا دشمن به هر نهادی در نظام مقدس جمهوری اسلامی حمله می کند. آن نهاد مانع اهداف دشمن میباشد و صیانت و نظارت در همه کشورها با عناوین مختلفوجود دارد. لذا همه باید در تقویت جایگاه این نهاد مقدس جمهوری اسلامی کوشا باشند و اهداف دشمن را در هجوم به این نهاد مقدس جمهوری اسلامی را تبیین کرده تا استمرار امنیت ملی ایران اسلامی محقق گردد زیرا قوانین و مقررات تصویبی از مجلس شورای اسلامی اگر مورد پالایش قرار نگیرد ای تی اف و…..در کشور اسلامی ایران قانون می شد. تقویت نظارت شورای نگهبان استمرار امنیت وآسایش مردم را به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام

فهرست