مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌غربی
جمع‌آوری و هزینه کرد زکات فطریه برابر مصوبات شورای زکات استان صورت خواهد گرفت
دکتر سهندی اظهار داشت:تمامی مراکز، نهادها، سازمانها و موسسات خیریه تنها با اخذ مجوز از دبیرخانه شورای زکات مستقر در کمیته امداد و با رعایت فرآیند مربوطه مجاز به جمع‌آوری زکات فطره هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ؛  به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی امداد، عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌ گفت: تمامی مراکز، نهادها، سازمانها و موسسات خیریه تنها با اخذ مجوز از دبیرخانه شورای زکات مستقر در کمیته امداد و با رعایت فرآیند مربوطه مجاز به جمع‌آوری زکات فطره هستند.

وی تاکید کرد: بدیهی است نیروی انتظامی با مراکز و موسساتی که، فرآیند شورای زکات را رعایت نکنند، برخورد خواهد کرد.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌غربی بیان کرد: در راستای جمع‌آوری زکات فطریه مردم مومن، چهار شماره کارت برای دریافت زکات فطریه عام، زکات فطریه سادات، کفاره عمد و کفاره غیرعمد به تفکیک هر شهرستان در نظر گرفته شده که هرکدام طبق احکام شرعی در محل خاص خود هزینه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۲۰۹۳ برای فطریه عام و ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۰۳۶۹ برای فطریه سادات  شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۶۹۰۲ برای کفاره عمد و ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۸۶۳۶ برای کفاره غیرعمد در ارومیه لحاظ شده است.

سهندی همچنین از اختصاص کد دستوری مبتنی بر تلفن همراه به این منظور خبر داد و تصریح کرد: مردم مومن استان می‌توانند با بهره گیری از برنامه‌های کاربردی سکه و سنا در تلفن همراه، شماره گیری تلفن ثابت شماره ۰۹۶۸۸۷ و همچنین شماره گیری کد دستوری #۵*۸۸۷۷*  و سایت امداد به نشانی www.emdad.ir، وجوه مورد نظر خود را با سهولت و سادگی به حساب دبیرخانه شورا واریز کنند..

وی اظهار کرد: کمیته امداد آذربایجان‌غربی به عنوان دبیرخانه شورای زکات، کامل‌ترین بانک اطلاعاتی نیازمندان استان را دارا بوده و زکات فطریه جمع‌آوری شده بلافاصله به حساب نیازمندان واریز خواهد شد.

انتهای پیام

 

فهرست