امام جمعه و جماعت ممکان مرگور ارومیه
حج بیت الله یکی از مهمترین ارکان اسلام و واجبات دین اسلام می باشد
ماموستا فداکار افزود: حج بیت الله که یکی از مهمترین ارکان اسلام واجبات دین اسلام می باشد که هر سال باید انجام شود امسال به خاطر کرونا تعطیل شد و هیچ کشور اسلامی نتوانست در مراسم حج امسال شرکت کند و تمام و تمام کشورها ملزم شدن که نکات و دستورات بهداشتی را رعایت نمایند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی؛ ماموستا ایوب فداکار ، امام جمعه و جماعت ممکان مرگور ارومیه طی گفتگو با رابط خبر دفتر استانی گفت: باتوجه به اینکه امسال یعنی سال ۹۹با شیوع ویروس کرونا در کل جهان وعالم دنیا که تمام کشورها را فرا گرفت باعث شدکه رفت و آمد کشورها قطع شود و مکانهای عمومی و اماکن مقدس ومساجد تعطیل شدن وکل دنیا به حالت قرنطینه درآمد تا بتوانند جلو شیوع کرونا را مهار کنند و حتی حج بیت الله که یکی از مهمترین ارکان اسلام واجبات دین اسلام می باشد که هر سال باید انجام شود امسال به خاطر کرونا تعطیل شد و هیچ کشور اسلامی نتوانست در مراسم حج امسال شرکت کند و تمام و تمام کشورها ملزم شدن که نکات و دستورات بهداشتی را رعایت نمایند و در خانه ماندن وماسک زدن و فاصله مراعات کردن را انجام دهند مخصوصا کشور اسلامی ما هم سفارشات بهداشتی را شب و روز در رسانه ها بخش می نمود تا مردم از این ویروس منحوس در امان باشند که خود دستور دین ما همین است و سفارش دین است که مسلمان نباید به خود و دیگران ضرر وآسیب برساند و وظیفه شرعی و قانونی ماست که نکات بهداشتی وماسک را انجام دهیم وهم دستور مقام معظم رهبری است که ماسک می زنیم  پس وظیفه ماست که حافظ سلامتی خودمون و جامعه باشیم.

انتهای پیام

فهرست