روحانی کاروانهای حج اشنویه
حج یکی از ارکان اسلام است که تمامی مسلمانان به آن باورکامل دارند
ماموستا عبدالسلام برهانی افزود: اگربه این فرموده رهبرمعظم انقلاب که میفرمایند (وقتیکه مردم ماسک نمی زنند من از پرسنل بهداشت ودرمان خجالت می کشم) دقت کنیم واقعا باید ازرعایت نکردن توصیه ها خجالت بکشیم وخود راملزم به عمل به  دستور رهبری وتوصیه های بهداشتی نمائیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی؛ ماموستا عبدالسلام برهانی ، روحانی کاروانهای حج اشنویه ، طی گفتگو با رابط خبر دفتر استانی گفت:حج یکی از ارکان اسلام است که تمامی مسلمانان به آن باورکامل دارند این فریضه تجلی همبستگی انسانهاست که برکات ونتایج مثبت سیاسی فرهنگی واقتصادی بسیارزیادی دارد.

ماموستا برهانی افزود: حضورگسترده وانبوه مسلمانان جهان با زبانها و رنگهای گوناگون و لباس ساده و با طواف منظم و سعی صفا و مروه و قربانی یکی ازبزرگترین شعایر اسلامی است که موجب رعب دشمنان و دلگرمی مسلمانان خواهد بود.

بخصوص این روزها که دهه اول ماه مبارک ذی الحجه است از پرفضیلت ترین روزها هستند  اجر و پاداش در این ایام فراوان ، درهای رحمت گشوده ، گناهان بخشوده شده و دعاهای بندگان اجابت می شوند

روزهایی که خداوند به عظمت آنها سوگند یادکرده ،، آیه های(والفجر ولیال عشر والشفع والوتر—- ویذکروا اسم الله فی ایام معلومات) اشاره به عظمت این روزها دارد این ایام نزد مسلمانان دارای آداب خاصی است که درکتب فقهی به تفصیل بحث شده ازجمله نماز ، روزه ، صدقه ، ذکر قربانی،وانجام مناسک حج.

وی اشاره به فرمایشات رسول اکرم کرد و گفت : هیچ ایامی نیست که عمل صالح درآن محبوبتر از این ایام دهگانه باشد یکی از این ایام روز عید قربان است که از اعیاد مهم مسلمانان و عاملی مهم برای نیل به انسجام وهمبستگی بیشترامت اسلامی است و بهترین عمل درآنروز برائت ازمشرکان است که مورد تاکید بسیار زیاد مقام معظم رهبری است و درادامه اعمال آنروز انجام سنت قربانی است که مسلمانان آنرابه پیشگاه الهی هدیه کرده ودر واقع آماده ایثار وفداکاری می شوند و با بخشش و تقسیم آن درمیان فقرا تعاون و همکاری را بمعنی واقعی نشان میدهند.

ماموستا برهانی اظهار داشت: فضیلت ومنافع حج و ایام دهه ذی الحجه بخصوص عیدقربان و قربانی بحدی زیاداست که نمی توان آنرا درچند کلمه یا صفحه بیان داشت بخاطرهمین است که هر مسلمانی آرزوی  انجام این فریضه را دردل دارد.

امسال (۱۳۹۹) اگرچه کارثبت نام ازکسانی که سالها چشم انتظار رسیدن نوبت بودند دراسفند ماه ۹۸ آغاز شد و جمهوری اسلامی درشرایطی که نه تنها ایران بلکه تمام جهان درگیر بیماری کرونا بود و انجام سفرحج درهاله ای ازابهام قرارداشت دلسوزانه و منظم تمام تمهیدات ومقدمات این سفرنورانی رابرای زائرین آماده نموده بودند تا درصورت اعلام کشور سعودی مبنی برسفید بودن وضعیت ، این فریضه انجام شود

اما متاسفانه بیماری مسری کرونا کارخود را کرد و سیرصعودی شمارمبتلایان درعربستان مراسم حج را متوقف وسفرحج برای خارجیان توسط عربستان لغو شد وبه سال آینده موکول شد

اگرچه لغو سفر حج برای کسانیکه سالها منتظر ودرآستانه رسیدن به آرزوی دیرینه خود بودند ناخوشایند و غم انگیزاست اما باید قبول نمودکه حفظ جان مسلمانان مهمتر از برگزاری مناسک حج است چرا که اصولاحج مناسکی مبتنی بر درایت و معرفت است وچنانچه شرکت درحج سلامت مسلمانان رابه خطراندازد باید ازآن خودداری نمود و بنظرمی رسد با وجود شیوع وگسترش ویروس کرونا تعطیلی حج کارایمن و مفیدی بود چون قرار گرفتن میلیونها تن درعرض پنج روزمتوالی درفاصله نزدیک به هم می توانست برای زائرین فاجعه بار باشد پس برای حفظ امنیت وسلامت خود باید تصمیم وتوصیه مسئولین را قبول وبه آن گردن نهاد وحتی برما لازم است درخانه ها ومحل سکونت خود نیز به توصیه های بهداشتی توجه و عمل نمائیم از جمله رعایت فاصله اجتماعی وزدن ماسک و ……..

اگربه این فرموده رهبرمعظم انقلاب که میفرمایند (وقتیکه مردم ماسک نمی زنند من از پرسنل بهداشت ودرمان خجالت می کشم) دقت کنیم واقعا باید ازرعایت نکردن توصیه ها خجالت بکشیم وخود راملزم به عمل به  دستور رهبری وتوصیه های بهداشتی نمائیم.

درخاتمه ازخداوند میخواهم که شر این بیماری وهمه دشمنان را ازما دفع نماید و بحول و قوه الهی مسلمانان در سال آینده فریضه حج را بدون مشکل انجام دهند .

انتهای پیام

فهرست