امام جمعه و جماعت هاشم آباد مرگور ارومیه
حفظ اسرار خانواده اعم از خوشیها و تلخی ها را بایست نگهداشت و افشا نکرد
ماموستا  محمد سلیم آویشی اظهار داشت: لازم است اسرار خانه محفوظ بماند حفظ آن یعنی کرامت شخصیت یعنی همت والا یعنی نگهداشتن محبت بین دلها یعنی حفظ صفا وصمیمیت در زندگی.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ؛ نماز جمعه این هفته هاشم آباد مرگور ارومیه به امامت ماموستا  محمد سلیم آویشی برگزار گردید.

وی اظهار داشت: خانه که جای زندگی است محل اسرار و پوشاننده عورات در زندگی نیز هست زمانی خیال انسان آسوده است که مطمئن باشد امورات و اسرار زندگی اش به بیرون منتقل نمیشوند مگر نقاط مثبتی از زوجین که دیگران از آن الگوبرداری نمایند لذا می بینیم نزد اعراب یک قاعده کلی گفته شده است.

الا ما وجدت من حسنه فانشرها و ما وجدت من سیئه فاسترها..

یعنی اگر چیز مثبت دیدی پخش کن و انتقال بده ولی اگه چیزی بد و منفی دیدی نگهدار و بپوشان.

ماموستا آویشی تصریح نمود: پس در زندگی موفق ؛ اصل این است که همیشه ایجابیات و نکات مثبت را ببینیم وسعی کنیم سلبیات و نکات منفی را فراموش کنیم

علما گفته اند حفظ اسرار خانواده اعم از خوشیها و تلخی ها را بایست نگهداشت و افشا نکرد زیرا افشاء خوشیها اکثرا مایه حسادت میشود چنانکه نمونه آن در قصه و داستان حضرت یوسف علیه السلام در قرآن ذکر شده است پدرش به او گفت:

یابنی لاتقصص رویاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا .

و انتقال تلخیها و ناخوشیها نیز خیانت زوجی است چرا که زندگی فراز و نشیب ها دارد ممکن نیست همیشه به یک روال طی شود پس بایست تلخی های آن را تحمل کرد تا قدر خوشی های آن بدانیم.

ماموستا آویشی اشاره به فرمایشات خداوند متعال درمورد همسران حضرت نوح و لوط علیهما السلام می فرماید:

کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما . التحریم ۱۰

جمهور مفسران معتقداند که این خیانت عبارت است از افشا وانتقال اسرار خانواده به قوم شان.

پس لازم است اسرار خانه محفوظ بماند حفظ آن یعنی کرامت شخصیت یعنی همت والا یعنی نگهداشتن محبت بین دلها یعنی حفظ صفا وصمیمیت در زندگی.

امیدوارم خداوند همه افراد خانواده جهت حفظ اسرار آن موفق بگرداند.

انتهای پیام

 

فهرست