امام جمعه اهل سنت شهرستان نقده
راه مقابله و ناامید کردن شیطان بر عصیان آدمی، حذف و بری شدن از نفس اماره نیست
 ماموستا سنار تمرنژاد اظهار داشت: شخص جهت نیل به رحمت و عطوفت الهی میتواند با توبه کردن و پشیمان شدن از معصیت به خداوند پناه برده و از درگاه رحمت ایشان عفو و گذشت را مسالت بنماید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ، نماز جمعه اهل سنت این هفته شهرستان نقده به امامت ماموستا سنار تمر نژاد اقامه گردید.

ماموستا سنارتمرنژاد به وجود نفس در نهان آدمی، و مراتب آنها اشاره کرد و گفت: انسان دارای سه نفس در نهان خویش است؛ اولین آن نفس اماره میباشد ، این نفس استعداد طغیانگری و سرکشی را دارد و از نظر مکانت از جایگاهی دائما مذموم برخوردار است و بها دادن و به میل آن عمل نمودن، زمینه و استعداد بد سگالی و پستی را در آدمی میپروراند و آدمی را به استحقاق عقوبت الهی نزدیک مینماید و پدید آورنده پلیدی و محرک نیروی خباثت در وجود آدمی است و وی را به انجام منهیات سوق و انجام آن را در نگاه آدمی لذت بخش و دل پسند می نگارد و استعداد استقرار پایگاه شیطان در وجود آدمی و تسلط این دشمن دیرینه را بر وی دارد.

وی با استناد بر آیه ۵۳ سوره مبارکه یوسف، ادامه داد: راه مقابله و ناامید کردن شیطان بر عصیان آدمی، حذف و بری شدن از نفس اماره نیست بلکه؛ شخص جهت نیل به رحمت و عطوفت الهی میتواند با توبه کردن و پشیمان شدن از معصیت به خداوند پناه برده و از درگاه رحمت ایشان عفو و گذشت را مسالت بنماید.

وی در ادامه با استناد بر حدیث حضرت رسول اکرم (ص) افزود: آن حضرت نفس اماره را همانند دوست و همدمی توصیف فرمودند که هرچند به آن خدمت شود سبب پشیمانی و عصیان آدمی و هرچند به خواسته های آن پاسخ داده نشود سبب شمول رحمت الهی و ماجور شدن وی خواهد بود و آن حضرت به صراحت نفس آدمی را دشمنترین دشمن وی خواندند.

ماموستا سنار تمرنژاد ادامه داد؛ امت اسلامی باید راه های پروراندن و مقابله کردن با نفس اماره را بشناسد تا که بتواند بهتر با آن تعامل و از مسیر سعادت دور نشود و راه های تسلط شیطان را برخود ببندد.

خطیب جمعه خاطر نشان کرد: دومین نوع نفس که بالاتر از نفس اماره قرار دارد، نفس لوامه میباشد این نفس صاحب خود را بخاطر انجام منهیات یا انجام ندادن حسنات ملامت و سرزنش کرده و روح وی را آزار میدهد و سبب آگاهی و هشدار به ناسالم بودن نوعیت عملکرد انسان است و از وی میخواهد که مخالف فعل انجام شده خود عمل نموده و گذشته را جبران کند و ضمیر و وجدانی آگاه در نهان آدمیست که همواری وی را به انجام خوبی ها دعوت مینماید.

وی در ادامه با استناد بر آیه ۲ سوره قیامت افزود: خداوند متعال پس از سوگند یاد کردن به قیامت، به نفس لوامه سوگند یاد میفرماید ، این بزرگی و عظمت پشیمانی پس از انجام امری ناپسند که همواره مقدمه و راه توبه و بازگشت به مسیر بندگی که مفهوم معنای نفس لوامه باشد را نشان میدهد.

ماموستا سنار تمرنژاد تصریح نمود: سومین نوع نفس، نفس مطمئنه میباشد که این نفس نقطه مقابل نفس اماره و در بالاترین مرتبه در مقابله با نفس اماره و نفس لوامه قرار دارد و انسان دارای نفس مطمئنه دارای حالاتیست که به انجام گناه و منهیات گرایشی نداشته و از آرامش و تعالی روح برخوردار است و بی شک راه دستیابی و پرورش آن در نهان آدمی در گرو پیشه کردن تقوای الهی و عمل به دستورات ایشان است و ثمره آن رسیدن به آرامشی از جنس رحمت و برکات الهیست و این آرامش همانست که خداوند آنرا در انجام ذکر و یاد خویش برای مومن به ودیعه قرار داده است.

وی در ادامه با استناد بر آیات پایانی سوره مبارکه فجر، اظهار داشت: صاحب نفس مطمئنه کسی است که خداوند از وی راضی و وی را جزء عبدان صالح خود و در صف مومنین قرار داده است و در قیامت وی را با جایگاه نیکویی ماجور و مسرور میسازد و همواره رضایت خداوند همراه وی و در دنیا و آخرت در آرامشی بسبب نزول رحمت و برکات الهی بر قلبش، قرار دارد.

امام جمعه اهل سنت نقده افزود: سبب نزول آیات پایانی سوره فجر بنابر روایاتی، شهادت حضرت حمزه (رض) در جنگ احد میباشد و بنابر روایاتی دیگر، رویداد خریداری آب توسط حضرت عثمان (رض) در مدینه بود که قبلا این آب برای یهودیان، مسیحیان و… به صورت رایگان از آن برخوردار بودند اما در مقابل، برای مسلمانان دارای قیمت زیادی بود و تامین هزینه آب برای مصارفشان کاری سخت و مشکل بود که حضرت عثمان (رض) با خریداری و در اختیار گذاشتن عامه مردم خواه مسلمان و غیر مسلمان از آن سبب نزول این آیات مبارک شد.

خطیب جمعه اظهار داشت: امید است که امروزه نیز کسانی که در جهت مصلحت عامه، نفع جامعه و رشد شکوفایی این مرز بوم قدم برمیدارند و فعالیت دارند و موجب رونق میشوند، مشمول این آیات مبارک قرار گیرند.

انتهای پیام

فهرست