امام جمعه سردشت
رویاروی اسلام و ادیان غیر اسلامی از عصر پیامبر تاکنون بوده و هست
ماموستا محمد واوی افزود: ظهور حقانیت اسلام ودین خاتم پیامبران در برابر تمام ادیان دیگر بخصوص دین مسیحیت که همواره در حال تحریف است و سعی داشته خود را دین برتر چه از لحاظ پیروان و تابعینش وچه از لحاظ حقانیت معرفی نماید ولی بعد از این واقعه تا امروز هیچ عالم و عابدی مسیحی نتوانسته و نخواسته بار دیگر به میدان مباهله  با مسلمانان در آید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی؛ ماموستا محمد واوی امام جمعه سردشت طی گفتگو با رابط خبری ما در مورد تبیین واقعه مباهله ، اظهار داشت: رویاروی اسلام و ادیان غیر اسلامی از عصر پیامبر تاکنون بوده و هست و این مقابله بین حق و باطل است و۲۴ ذی حجه روز مباهله یکی از این رویدادهاست ولی حاوی نکاتی است که در ذیل بدانها اشاره میکنم.

واوی تصریح نمود: ظهور حقانیت اسلام ودین خاتم پیامبران در برابر تمام ادیان دیگر بخصوص دین مسیحیت که همواره در حال تحریف است وسعی داشته خود را دین برتر چه از لحاظ پیروان وتابعینش وچه از لحاظ حقانیت معرفی نماید ولی بعد از این واقعه تا امروز هیچ عالم و عابدی مسیحی نتوانسته و نخواسته بار دیگر به میدان مباهله  با مسلمانان در آید تا بدین وسیله از اعتقاد راسخ خود نسبت بصحت ادعایش و یقین به حقانیت آیین خود خبر دهد.

وی تاکید کرد: در جریان مباهله حوادثی ثبت گردید که عکس این مطلب را ثابت کرد و بخوبی آشکار شد که مسیحیان علایم پیغمبر را در کتب آسمانی موجود نزد خودشان را خوانده بودند و بر پیامبر منطبق دیدند و او را در ادعای پیامبری بر حق میدانستند و به تعبیر آیه۱۴۶ سوره بقره (یعرفونه کما یعرفون ابنائم وان فریقا منهم لیکتمون الحق وهم یعقلون)کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم او را همچون فرزندان خود میشناسند و جمعی از آنان حق را آگاهانه کتمان میکنند. ولی با این حال نمی خواستند از این موقعیت ویژه ای که نزد مردم خود پیدا کرده بودند دست بکشند

امام جمعه سردشت خاطر نشان کرد: اثبات فضیلت اهل بیت همراهان پیامبر در این رویداد.که تنها همراهان جنگ دعایی ومعنوی حضرت رسول در این واقعه عظیم بودند و اختیار نمودن آنان در این ماجرا و رویاروی با عالمان مسیحی نجران دلیل بر علو منزلت آنها نزد خدا و حضرت رسول بوده و هست

واوی در ادامه افزود: اثبات این واقعه طی آیه ۶۱ آل عمران و اتفاق نظر مورخان و مفسران بر وقوع و همراهان آن حضرت است اگرچه بعضی از موخان اهل سنت همانند ابن اثیر وابن خلدون وذهبی … در تاریخ و شیوه روایت اختلاف نظر دارند واین واقعه نقطه قوت اتحاد مسلمانان در برابر ادیان دیگر، بخصوص دین مسیحیت است که همواره بدنبال تفرقه و تشویش افکار اسلامی است و هزینه های گزافی در راه تبلیع تبشیری میکند

انتهای پیام

 

فهرست