امام جماعت هاشم آباد ارومیه
زندگی مشترک ، سرزمین ایمانی است که کارگردان امور آن شوهر است
ماموستا محمد سلیم آویشی اظهار داشت: این مسیر ، مسیری طولانی است و این پیمان مادام العمر است پس کشتی بانان آن باید ماهر و با تقوا و با اخلاق باشند وگرنه ممکن نیست کشتی زندگی بتواند دور از خطر وآرام این مسیر را طی کند ومسافرانش را به ساحل خیر و فضیلت وآرامش و سعادت برساند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی؛ نماز عبادی ، سیاسی جمعه این هفته هاشم آباد ارومیه با رعایت پروتکول های بهداشتی با امامت ماموستا محمد سلیم آویشی امام جماعت برگزار گردید.

وی در ابتدا اظهار داشت: زندگی مشترک سرزمین ایمانی است که کارگردان امور آن شوهر است ودراین سرزمین همسر هم مثل یک ملکه زندگی میکند

خطیب جمعه افزود: خانواده که مبدا آن از زن و شوهر تشکیل میگردد سعادت و آرامش آن بستگی دارد به میزان فهم درست آن دو از تعهد و مسئولیت پذیری در زندگی جدید نسبت به هم

این مسیر ، مسیری طولانی است و این پیمان مادام العمر است پس کشتی بانان آن باید ماهر و با تقوا و با اخلاق باشند وگرنه ممکن نیست کشتی زندگی بتواند دور از خطر وآرام این مسیر را طی کند ومسافرانش را به ساحل خیر و فضیلت وآرامش و سعادت برساند.

ماموستا آویشی اشاره به وظایف یک زن مومن و صالح کرد و نکاتی چند از اوصاف زن صالح گفت:

پیامبر (ص) فرموده است دنیا کالای با ارزشی است بهترین کالای دنیا همسر صالح است این حدیث را امام مسلم روایت کرده است.

در تفسیر زن صالح خداوند درآیه ۳۲ سوره النساء فرموده است:

فالصالحات قانتات حافظات للغیب .. در تفسیر قانتات علما گفته اند آن است که از روز اول زندگی تا پایان عمر مطیع فرمان خدا و دستورات شوهرش باشد اگر دستورات شوهر با احکام شریعت درتضاد نباشد.

و همانطور که حاکم در المستدرک از ابن عباس روایت کرده پیامبر (ص) در تفسیر زن صالح فرموده است: زن صالح زنی است وقتیکه شوهرش تماشایش کند سراپایش محبت فرا گیرد و اگر به او دستوری داد اطاعت کند وحرف شنو باشد و هرگاه شوهرش نزد او نباشد هم از مال او و هم از حیثیت و ناموس او حفاظت کند.

امیدوارم زنان مومن جهت تحکیم پایه های زندگی این نکات را که خلاصه وار ذکر کردیم به آن ملتزم باشند.

انتهای پیام

فهرست