کشاورز نمونه
سه میلیارد دویست میلیون تومان درشهرستان سلماس زکات جمع اوری شده است
ابراهیم غنی زاده امسال نیز ۱۱۰ هکتارسطح زیرکشت گندم اقدام نموده و در اول برداشت زکات این محصول را پرداخت می نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ، امام جمعه واعضای شورای زکات شهرستان سلماس از آقای ابراهیم غنی زاده مودی زکات نمونه استانی وشهرستانی تجلیل کردند.

ابراهیم غنی زاده کشاورز سلماسی ساکن روستای چیچک این شهرستان بوده که همه ساله برای احیاء فریضه زکات دراین شهرستان تلاش وهمه ساله بعنوان مودی نمونه استانی وشهرستانی شناخته میشود.

بمنظورتجلیل ازاین کشاورز نمونه کشوری امام جمعه واعضای شورای زکات این شهرستان درمزارع گندم این کشاورز حضور و تجلیل نمودند.

ابراهیم غنی زاده امسال نیز ۱۱۰ هکتارسطح زیرکشت گندم اقدام نموده و در اول برداشت زکات این محصول را پرداخت می نماید.

وی علت موفقیت و برداشت بیشتر محصول کشاورزی را درپرداخت این فریضه الهی میداند.

درشهرستان سلماس سه میلیارد دویست میلیون تومان زکات جمع اوری که بیش از۱۰۰ مورد درمان ، تهیه جهازیه ، فرهنگی وعمرانی درمناطق محروم هزینه شده است.

انتهای پیام

فهرست