امام جمعه اهل سنت شهرستان نقده
شرایط کنونی میطلبد که امروز در پرداخت زکات مال زکوی خود حریص باشیم
ماموستا سنار تمرنژاد اظهار داشت: واژه زکات در قرآن کریم، ۳۲ مرتبه بیان و در این بین ۲۷ مرتبه قرین با اقامه نماز آمده است و این نشانه آن است که شخص تنها مکلف به عبادات بدنی نبوده بلکه عبادات مالی که مانع از غفلت از خلق خداوند و نوع دوستی است نیز امری "مکلف فیه" است. و باید به آن توجه شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ، نماز عبادی سیاسی جمعه اهل سنت نقده این هفته  با حضور انبوه نمازگزاران و با رعایت توصیه های بهداشتی به امامت ماموستا سنار تمرنژاد اقامه گردید.

وی ضمن اشاره به جایگاه بالقوه زکات در نظام اقتصادی اسلام، و تأثیر آن در ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی و همچنین مبارک گردیدن مال زکوی با پرداخت زکات از مقدار محدد آن، افزود: یکی از اسباب گسترش فقر، نداشتن امنیت فکری و اجتماعی، افزایش فساد و… ندادن زکات است.

خطیب جمعه افزود: شرایط کنونی اقتصاد کشور میطلبد که امروز بیشتر از دیروز در پرداخت زکات مال زکوی خود حریص باشیم تا که محرکی در جهت رشد اقتصادی، رفاه، افزایش سطح زندگی امت اسلامی باشد.

خطیب جمعه اظهار داشت: واژه زکات در قرآن کریم، ۳۲ مرتبه بیان و در این بین ۲۷ مرتبه قرین با اقامه نماز آمده است و این نشانه آن است که شخص تنها مکلف به عبادات بدنی نبوده بلکه عبادات مالی که مانع از غفلت از خلق خداوند و نوع دوستی است نیز امری “مکلف فیه” است. و باید به آن توجه شود.

ماموستا سنار تمرنژاد تصریح نمود: “زکات” از منظر لغت و فرهنگ واژه شناسان؛ به معنای رشد کردن، فزونی یافتن، پاک و پاکیزه گردیدن، پالایش شدن و نیکو گشتن است. و در اصطلاح و فرهنگ فقه؛ به پرداخت بخشی مشخص و مقرر از مال زکوی گفته می شود که شخص مومن و متقی به انگیزه نزدیکی جستن به خدا و انجام کاری شایسته، از اصل مال جدا می سازد و آن را در جهت پاکسازی مال، در یکی از راه های مصرف که در منابع دینی مقرر شده است هزینه می نماید؛ تا بدین وسیله، روان خود را از بیماری های خودپرستی و مال پرستی و دیگر خصلت های نکوهیده، پاک کند و بذر خداجویی و نوع دوستی را در دنیای وجود خود و مزرعه زندگی و جامعه بیفشاند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تمام هستی و آنچه در آن است، مالک اصلی و حقیقی آن خداوند متعال است، پس این طبیعی است که صاحب آن، آن را مشروط به شرطی در اختیار خلق خود قرار داده باشد. امت اسلامی باید بداند که شرط تصرف در نعمات الهی منوط بر ادای حق آن است. بهره برداری از زمین های زراعتی، دام، مال التجاره و… همه در برگیرنده حق الله به عبارتی حقوق عامه جامعه هستند که ساقط کردن این حقوق امری غیر مشروع میباشند.

انتهای تقریب

فهرست