امام جمعه سرو ارومیه
شورای نگهبان از نهادهای بسیار مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی است که نقش موثر و با اهمیتی دارد
ماموستا فرهنگ بهنام اظهار داشت: نهایتا باید اذعان کرد این شورا هم نقش حفاظتی در امور قوانین واجرای انتخابات را دارد هم نقش یک تطبیق کننده قوانین مصوبه از مجلس شورای اسلامی با شریعت اسلامی را دارد که در واقع معیاری برای ارزشمندی قوانین کشور است تا در تعیین مسیر انقلاب هیچ مصوبه ای خارج از محدوده اسلام نباشد یا در انتخابات ها هیچ حقی از فرد واشخاص ضایع نگردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت استان آذربایجان غربی ، ماموستا فرهنگ بهنام امام جمعه سرو ارومیه ، طی گفتگو با رابط خبر دفتر استانی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سالروز تاسیس شورای نگهبان و جایگاه و عملکرد شورای محترم نگهبان به عنوان پاسبان دین وملت در صیانت از دین و قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع وقانون اساسی به عنوان میثاق ملی و همچنین صیانت از آرای مردم در انتخابات گفت: شورای نگهبان از نهادهای بسیار مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در زمینه صیانت از حقوق ملت ومعادلسازی آن با قوانین شرع تا هرگونه حلال وحرام در قبال عملکرد مردم مشخص شود ، نقش موثر و با اهمیتی دارد.

وی اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر قوانین و مصوبات را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است که در این نظارت میزان همان قوانین شرعی می باشد

امام جمعه سرو افزود: فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است.

یکی از وظایف بسیار سنگین این شورا تایید صلاحیت کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات ها است که افراد شایسته را برای ورود به صحنه انتخابات آماده ومعرفی وتایید می کند یا افراد ناصالح از ورود به انتخابات را نهی می کند که در این زمینه این شورا نقش اساسی دارد.

ماموستا فرهنگ بهنام گفت: اما مهمترین وظیفه شورای نگهبان صیانت از آرای مردمی است که بعد از اجرای انتخابات این شورا با اقدام بی طرفانه سعی بر صیانت وحفاظت از آرای مردمی را دارد با توجه به اینکه اعضای شورای نگهبان را افرادی عالم وخداشناس واگاه به مسائل دینی وحقوق شناس تشکیل می دهند توانسته به خوبی وبا امانت داری کامل سعی بر جلب رضایت مردم نماید.

وی در ادامه افزود: نهایتا باید اذعان کرد این شورا هم نقش حفاظتی در امور قوانین واجرای انتخابات را دارد هم نقش یک تطبیق کننده قوانین مصوبه از مجلس شورای اسلامی با شریعت اسلامی را دارد که در واقع معیاری برای ارزشمندی قوانین کشور است تا در تعیین مسیر انقلاب هیچ مصوبه ای خارج از محدوده اسلام نباشد یا در انتخابات ها هیچ حقی از فرد واشخاص ضایع نگردد.

انتهای پیام

فهرست