شناسه خبر: 4458

لینک کوتاه صفحه

https://azar.dmsonnat.ir/?p=4458

امام جمعه اهل سنت نقده
عدالت پایه و اساس اسلام است
ماموستا سنار تمرنژاد اظهار داشت: : از دیدگاه اسلام، امت اسلامی در مطالبه حق خود مامور به رعایت عدالت و احسان همراه با داشتن انصاف میباشند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ،ماموستا سنار تمرنژاد امام جمعه اهل سنت شهرستان نقده  با اشاره کردن به خطبه هفته پیشین و بیان کردن شاخصه های مهم در تجارت و معامله های روزمره از منظر اسلام، با تکیه بر این نکته که «عدالت پایه و اساس اسلام است» افزود: عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی از ارزش های دینی ماست. این امر به صورت هدف اقتصادی، هنگامی به طور کامل پدید می آید که هر یک از طرفین معامله و تجارت، تنها به فکر دست یابی حق خود از معامله باشند.

وی در ادامه با استناد بر آیه ۹۰ سوره نحل و حدیث حضرت رسول (ص) افزود: از دیدگاه اسلام، امت اسلامی در مطالبه حق خود مامور به رعایت عدالت و احسان همراه با داشتن انصاف میباشند. «عدل» و «احسان» هر دو در بهتر شدن نظام اقتصادی یک ملت نقش بسزایی دارند. در ادامه افزود: عدالت آنست که انسان باید به عنوان یک وظیفه و مسئولیت هر چیزی را در جای خود قرار دهد، چه مربوط به خود باشد و چه مربوط به دیگران. به عبارتی تنها تحقق حق خود را که در حقیقت موجود هست مطالبه کند و راه شبیه شدن به حضرت رسول (ص) داشتن عدالت در امورات میباشد. اما احسان آنست که انسان بیش از آنچه که وظیفه او است انجام دهد، لذا بیشتر تلاش میکند تا که حقی را ضایع نکند. و راه نزول برکات الهی در اقامه عدل و احسان در امورات میباشند که یکی از مهم ترین این امورات معامله و کسب کار است که باید در آن جلوه کند.

ماموستا سنار تمرنژاد تصریح کرد: راه رسیدن به عدالت و احسان قناعت است ، بی شک یکی از صفاتی که تضمین کننده آرامش و سازگاری در زندگی اجتماعی است و فقدان آن آرامش را از زندگی می رباید، قناعت در افراد است. قناعت از عوامل مهم برای همزیستی مسالمت آمیز و آرامش در زندگی، به حساب می آید. فردی که بهره های مادی زندگی دیگران را الگوی خود قرار می دهد، پس از احساس نیاز و کمبود، درصدد جبران آن بر می آید. در این مسیر، خود را به زحمت و سختی زیادی می انداز. علاوه بر سلب آرامش در زندگی، افراد را وادار می سازد که به هر صورت ممکن خواسته خود را تحقق بخشند و به فساد انگیز بودن آن نیندیشند.

خطیب جمعه خاطر نشان کرد: هفته آینده روز انتخابات است روز تعیین سرنوشت و ورق زدن برگی جدید در نظام جمهوری اسلامی و روز تحول تازه ای است. فاکتور های ارزشی همه باید در جهت مشارکت و حساس بودن به این تحول بزرگ باشد. در این بین دلنگرانی ها به نسبت آینده چیزیست طبیعی و غیر محرز اما آنچه که مهم است این است که نباید این نگرانی ها و نارضایتی ها از عملکرد برخی مدیران اجرایی سبب شرکت نکردن در انتخابات و در جهت منافع دشمنان اسلام شود. بلکه بار دیگر برای تعیین سرنوشت خود حماسه می آفرینیم و با رأی دادن نشان میدهیم که با حضور خودمان سعی در تغییر این رویه هستیم و باز به پای صندوق ها آمده ایم و در دفاع از حقوق خود مطالبه داریم و قطعا نمیذاریم در عدم حضورمان مشارالیه اتهامی قرار بگیریم. و قطعا نمیذاریم با عدم مشارکتمان کسی درباره وجود، نهاد و نهان درونمان پیش داوری کند و حضورمان مهر تاییدی بر این موضوع خواهد بود.

انتهای پیام

فهرست