امام جمعه نلاس سردشت
لقب صادق به امام جعفر صادق نماینگر صداقت در اسلوب و روش است
ماموستا خدر رحیمی افزود: امام جعفر صادق صداقت را به معنی واقعی در اسم و مسمی تعبیر نموده و اسم و مسمی حقیقی را به جامعه عرضه نموده است . باتوجه به اینکه امام جعفر صادق در این عصر بعنوان نماد وحدت امت اسلامی مطرح است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ؛ امام جمعه نلاس سردشت طی گفتگو با رابط خبری دفتر استانی در مورد سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) گفت: ۲۵شوال سالگرد ارتحال بزرگ مردی از تبار اهل بیت است ضمن تسلیت این روز به همه محبان پیامبر و خاندان مطهر آن حضرت خصوصا امام جعفر صادق نکاتی چند جهت الگو از زندگانی آن امام همام تقدیم میگردد.

۱- روش کارآمد برای ایجاد اعتدال و صبر ، امام جعفر صادق روش و سلوک اجتماعی خاص خود را داشت که امروز  باید الگوی تمامی افراد قرار گیرد.  زیرا میانه روی و صبر در مصائب و مشکلات و برخورد با ناملایمات سبب گردید که الگوی تابناک و درخشانی باشد و این مهم در سیره و زندگی به وضوح هویدا و آشکار است اعتدال در گفتار و رفتار خصوصا با افرادی که در صدد مقابله با اندیشه ایشان برآمدند انسان را به تعصب وامیدارد.

۲- تبلیغ سنت رسول با عمل یکی دیگر از شاخص های بارز امام جعفر بوده و حتی در خیلی از گفتارشان توصیه میفرمودند که با عمل مردم را به دین دعوت کنید.

۳- برخورد با شاگردان نیز برای استاد و شاگردی امروزی و نوع تدریس و تلمذی امری حیاتی می باشد که صرف نظر از محبوبیت امام جعفر در بین شاگردان نوع رفتار و گفتار و تدریس در جامعه امروزی باید دوباره پیاده شود تا همان حریم و حرمت های شاگرد و استادی به جامعه در همه سطوح اعم از داشگاهی و حوزوی در بر میگیرد.

۴- لقب صادق به امام جعفر صادق نماینگر صداقت در اسلوب و روش است زیرا صداقت صفت بارزی است که در رهبران دینی باعث به زانو در آمدن دشمنان آنها و حب پیروان گشته ، امام جعفر صادق صداقت را به معنی واقعی در اسم و مسمی تعبیر نمده و اسم و مسمی حقیقی را به جامعه عرضه نموده است . باتوجه به اینکه امام جعفر صادق در این عصر بعنوان نماد وحدت امت اسلامی مطرح است و تابلوی استمرار قرآن و سنت می باشد جا دارد رسانه های دیداری و شنیداری با ترویج اخلاق و اسلوب ایشان صداقت آن امام همام را در جامعه زنده نگه دارند و الگو گیری از ایشان تضمین سلامت و عزت جامعه است.

انتهای پیام

فهرست