روحانیون وائمه جمعه وجماعات وطلاب ومدرسین علوم دینی اهل سنت استان آذربایجان غربی
مردم جهان نظاره گرحرکت جنایتکارانه از سوی پلیس نژاد پرست وتروریست آمریکا بودند
حمایت قاطع خود را ازموج جهانی مبارزه باخشونت وتبعیض نژادی درآمریکا اعلام نموده و طبق رهنمودهای دین انسانساز اسلام ،آنرا حرکتی تاثیر گذار ولازم در راستای زدودن لکه ننگ تبعیض نژادی وظلم از دامن بشریت می دانیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ؛ روحانیون وائمه جمعه وجماعات وطلاب ومدرسین علوم دینی اهل سنت استان آذربایجان غربی ، مبنی بر محکوم نمودن دولت آمریکا در حرکت جنایتکارانه از سوی پلیس نژاد پرست و تروریست آمریکا در به قتل رساندن شهروند سیاه پوست آن کشور  بیانیه ای را صادر نمودند.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یقولون با فواههم ما لیس فی قلوبهم

مردم جهان نظاره گرحرکت جنایتکارانه از سوی پلیس نژاد پرست وتروریست آمریکا بودند که حاکی ازسیاست تبعیض نژادی مرگبار دراین کشور بظاهر متمدن و مدافع حقوق بشر است اقدامی جنایتکارانه که قلب هرانسان آزاده و باعاطفه را جریحه دار می نماید

 درفیلم منتشر شده ،پلیس جنایتکار آمریکا که اولین بارهم نیست که دستشان به قتل سیاهان آمریکائی آلوده است ، بمدت ۷دقیقه چنان گلوی جورج فلوید سیاه پوست را برزمین فشار میدهد و بدون توجه به فریادهای وی که من نمی توانم نفس بکشم مرا نکشید. موجب مرگ این شهروند آمریکایی می شود و نظر به اینکه دراسلام قتل یک انسان بیگناه به مثابه قتل تمامی انسانهای روی زمین می باشد.

اینگونه جنایتها ازدیدگاه اسلام و مسلمانان جرم بزرگی محسوب شده و جامعه جهانی وسازمانهای مدافع حقوق بشر وشورای امنیت و نهادهای حقوقی بین الملل باید نسبت به پایان دادن به تبعیض نژادی درآمریکا وکشتار سیاهان ورنگین پوستان درآن کشور اقدامات عملی بیشتر انجام داده ، و حقوق بشری آمریکا را که فقط بهانه ای برای حضور نامشروع خود درمناطق مختلف جهان وغارت و چپاول سرمایه های مادی و معنوی ملتها وکشورها است را محکوم و رسوا نمایند. تا بتوانیم دردنیائی بدون خشونت وتبعیض نژادی و ظلم زندگی نمائیم.

جامعه روحانیت و طلاب اهل سنت استان آذربایجان غربی ضمن حمایت از دیدگاههای مقام عظمای ولایت که آمریکا و سیاست کشتار وسرکوب وغارت آنان را منشأ ناامنی وفساد درجهان میدانند.

حمایت قاطع خود را ازموج جهانی مبارزه باخشونت وتبعیض نژادی درآمریکا اعلام نموده و طبق رهنمودهای دین انسانساز اسلام ،آنرا حرکتی تاثیر گذار ولازم در راستای زدودن لکه ننگ تبعیض نژادی وظلم از دامن بشریت می دانیم.

والسلام علیکم ورحمه ا…وبرکاته

روحانیون وائمه جمعه وجماعات وطلاب ومدرسین علوم دینی اهل سنت استان آذربایجان غربی

انتهای پیام

فهرست