به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی؛ ماموستا ابوبکر کریمی، امام جمعه امیر آباد بوکان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیانیه ای را صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

۳۱ شهریور ۱۳۵۹رژیم بعثی عراق با تصمیم و طرح قبلی و با هدف برانداختن نظام مقدس و نو پای جمبهوری اسلامی جنگی تمام عیار را علیه ایران اسلامی آغاز کرد.

صدام حسین رئیس جمبهور عراق با ظاهر شدن در برابر دوربین های تلویزیون عراق با پاره کردن قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر آغاز تجاوز به خاک مقدس ایران را اعلام کرد.

جنگی نابرابر در شرایطی به ایران اسلامی تحمیل شد که از جانب استکبارجهانی به ویژه آمریکا جنایتکار تحت فشار زیادی قرار داشت و در داخل کشور نیز جنایتهای وابسته به غرب و شرق با ایجاد هیاهوی تبلیغاتی و ایجاد درگیری نظامی در صدد تضعیف نظام بودند.

آمریکا برای به سازش نشاندن جمهوری اسلامی و در نهایت تسلیم ، حمایت پنهان وآشکار خود را در کلیه زمینه های سیاسی و نظامی و اقتصادی ….. از رژیم بعثی عراق به اجرا گذاشت.

ارتش عراق که براساس محاسبات خود از وضعیت داخلی وخارجی ایران فتح یک هفته ای تهران را در سر می پروراند در روز های نخست تجاوز بدون مانعی جدی در مرزها تا دروازه اهواز و خرمشهر پیش تاخت ، تحت چنین شرایطی امام خمینی (ره) به خروش آمد وندای ملکویتش دل های شیفتگان انقلاب را متوجه دفاع از کیان جمهوری اسلامی نمود ، بطوری که نیروهای مردمی بدون امکانات و تجهیزات و حتی آموزش های نظامی به مقاومت علیه ارتش عراق پرداختند.

ویژگی های دفاع مقدس عبارتند از :

بی تردید مقدس ترین جهاد جهادی است که به عنوان دفاع از حقوق انسانی صورت گرفته است

معنویت جبهه های جنگ ودفاع مقدس : از جلوه هی معنویت در دفاع مقدس حالت تضرع ، استفانه و راز و نیاز عارفانه رزمندگان اسلام بوده است.

اسقامت رزمندگان و فرماندهان در نبرد: فرماندهان در سخنان خود درباره دفاع مقدس به پایداری ومقاومت رزمندگان اسلام در عملیات های مختلف اشاره نمودند.

بزرگواری و مروت درحال قدرت: از نمونه های بزرگواری رزمندگان در دفاع مقدس خودداری از بمباران وگلوله باران مناطق مسکونی عراق بوده است.

بی اعتنایی به دنیا: از ارزش هایی که رزمندگان اسلام دردفاع مقدس بیان متصف بودن

شهادت طلبی رزمندگان در دفاع مقدس از عوامل پیروزی آفرین در صحنه نبرد خطر ها را به جان خریدن به پیشواز مرگ وسرخ شهادت رفتن است ترس از مرگ نداشتن وبا اشتیاق به پیش واز شهادت می رفتند یاد هفته دفاع مقدس گرامی وجاودانه باد.

ابوبکر کریم امام جمعه امیر آباد بوکان ۳۱/۶/۹۹

انتهای پیام