مدرس مدارس علوم دینی اهل سنت ارومیه و امام جماعت روستای بند
نامگذاری سال از طرف رهبری پیامها و رمز و رازهای زیادی در بر دارد
ماموستا محمد روحانی اظهار داشت: اگر مسئولین امر و شخصیتهای کشوری و لشکری این سه موضوع را مدنظر قرار دهند ، به عبارتی در جهت تولید، نواقص را جبران کرده و آستینها را بالا زده و پشتیبانیهای لازمه را انجام دهند و دراین زمینه موانع برچیده و زدوده شوند درحقیقت چیزی اتفاق خواهد افتاد که دنیا را به حیرت فرو خواهد برد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ؛ مدرس مدارس علوم دینی اهل سنت ارومیه و امام جماعت روستای بند، ماموستا محمد روحانی در گفتگو با رابط خبری، با تبریک سال ۱۴۰۰ که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده است اظهار داشت: معلوم است که نامگذاری سال از طرف رهبری پیامها و رمز و رازهای زیادی در بر دارد که نباید گذرا و سطحی ملاحظه گردد زیرا وقتی اولین مقام مملکت درمورد چیزی سخن میگویند ، یعنی شمولیت دادن این محتوا به تمام دنیا و مخصوصا ابرقدرتهای مستکبر .

امسال نیز مانند سالهای گذشته نامی به خصوص و درخور به خود گرفت و آن هم سال تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها که متشکل از سه بخش بسیار مهم درجهت تعمیر و ترقی مملکت است و اگر مسئولین امر و شخصیتهای کشوری و لشکری این سه موضوع را مدنظر قرار دهند ، به عبارتی در جهت تولید، نواقص را جبران کرده و آستینها را بالا زده و پشتیبانیهای لازمه را انجام دهند و دراین زمینه موانع برچیده و زدوده شوند درحقیقت چیزی اتفاق خواهد افتاد که دنیا را به حیرت فرو خواهد برد.

انتهای پیام

فهرست