مدیر دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت آذربایجان غربی
هرکس معرفتش بیشتر باشد احساس فقر نسبت به ذات خداوند در وجودش می جوشد
حجت الاسلام فعال آذر افزود:وجود مقدس امام صادق(ع) یکی از این معلمین قرآن است. و همیشه فریاد می زدند که هرگاه از ماچیزی شنیدید عرضه برقرآن بکنید. و اگر کلام ما با قرآن سازگاری داشت قبول بکنید و اگر سازگاری نداشت بکوبید به دیوار. ما چیزی به خلاف قران نخواهیم گفت واگر شنیدید باورنکنید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام فعال آذر در نشست هم اندیشی علمای اهل تشیع و تسنن که با عنوان صادق امت و بمناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع)  با حضور نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه و تعدادی از روحانیون شاخص تشیع و تسنن برگزار شد ضمن تسلیت شهادت این امام بزرگوار به جایگاه والای علمی و فقهی امام صادق (ع) اشاره کرده و گفت : امام صادق (ع) امام ششم شیعیان و۶۸ سال عمرکرد وشیخ الائمه هستند.

فعال آذر افزود: در عظمت وشخصیت امام صادق(ع) یک جمله ای سر زبانهاست.

لولاسنتان لهلکَ نُعمان(اگرآن دو سال که درمحضرامام صادق(ع) بودم نمی بودم هلاک می شدم.

نَعمان ، امام اعظم ابو حنیفه (رح ) هستند.

آلوسی: صاحب تفسیر روح المعانی درکتاب مخترالتحفه اثنا عشریه از عبدالعزیز دهلوی

آلوسی: هذا ابوحنیفه… (این ابوحنیفه است واز اهل سنت است)و افتخارمی کند وبافصیح ترین زبان می فرماید.(اگرآن دوسال که درمحضرامام صادق(ع) بودم،نمی بودم هلاک می شدم)

خداوند درقرآن کریم از زبان موسی (ع) می فرمایید:

رب انی لما انزلتَ من خیرٍفقیر…

هرکس معرفتش بیشتر باشد احساس فقر نسبت به ذات خداوند در وجودش می جوشد.

عرفا می گویند: افقر الناس…. وجود مقدس پیامبر(ص) است.

عظمت ومعرفت وبینش پیامبر از همه مخلوقات واحساس فقرش نسبت به باریتعالی، بیشتر است.

حجت الاسلام فعال آذر تصریح نمود: ماهمه فقیر هستیم وفقر مادی داریم.

خداوند برای برطرف کردن فقر مادی گستره ای مانند زمین وآسمان را پهن کرده تا ما تلاش کنیم واز طریق زمین وآسمان فقر مادی را برطرف نموده و این فقر ما را ازبین نبرد.

ما فقرمعنوی هم داریم:کتاب باعظمت مانند قرآن نازل کرد.

قرآن سفره الهی است .برای برطرف کردن فقر معنوی انسان.

وکسانی که مفسرین وتبیین کنندگان ومعلمین قران بودند ما باید مثل یک پرنده دورشان بچرخیم وازعلم ومعرفت آنها اسنتفاده کنیم.

وجود مقدس امام صادق(ع) یکی از این معلمین قرآن است.وهمیشه فریاد می زدند که هرگاه ازماچیزی شنیدید عرضه برقرآن بکنید.واگر کلام ما با قرآن سازگاری داشت قبول بکنید واگر سازگاری نداشت بکوبید به دیوار.ما چیزی به خلاف قران نخواهیم گفت واگر شنیدید باورنکنید.

مدیر دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت:

جهت برطرف کردن فقر معنوی دست به دامن قرآن واهل بیت باید باشیم.

 وی اشاره به روایتی از امام صادق (ع) در مورد گناهان کبیره وارجاع تمام گناهان به آیات قرآن کرد و گفت:

۱- شریک قائل شدن برای خداوند

۲- مایوس شدن ازرحمت خدئاوند

۳- احساس امنیت از مکر الهی

۴- عاق والدین شدن

۵- قتل نفس

۶- نیت زنا وناروا دادن به زن پاکدامن

۷- مال یتیم خوردن

۸- فرار ازجنگ

۹- رباخوردن

۱۰- سحروجادو کردن

۱۱- زنا کردن

۱۲- قسم دروغ بستن وعهد دروغ بستن

۱۳- ظلم وخیانت کردن

۱۴- کسانی که اموال ،طلا خودشان را ذخیره کردند عذاب الیم دارند

۱۵- شهادت زور وکتمان شهادت

۱۶- شرب خَمر(بت پرستی)

۱۷- ترک نماز به صورت عمد

۱۸- شکستن عهد وقطع رَحم کردن

امام صادق(ع)آن چهره ای است درعالم اسلام،وامام باقر(ع)وامام صادق(ع) یک فورجه ای  پیداکردن تا معارف الهی را به مردم برسانند.

در حال حاضر مکتب اسلام ، پر است از یادگاران این دو بزرگوار (امام باقر(ع) وامام صادق(ع)

وانشاا…ما توفیق گلچینی از گلستان وبوستان بیکران امام صادق(ع) داشته باشیم.

انتهای پیام

 

 

فهرست