امام جمعه و جماعت شهرک ظفر ارومیه
همه مسلمانان اعم از(شیعه وسنی) برای خاندان پیامبراکرم (ص) و اهل بیت احترام وجایگاه خاصی قائل اند
ماموستا عبدالواحدنخشی پور افزود: امام جعفرصادق(ع) به اعتراف علمای اهل سنت، در جامعه اسلامی از جایگاه علمی برجسته وممتازی برخوردار است که بزرگان اهل سنت در مورد شخصیت والای آن بزرگوار مطالب زیادی را بیان کرده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ؛ امام جمعه و جماعت شهرک ظفر ارومیه طی گفتگو با رابط خبری دفتر استانی در مورد سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) گفت:

همه مسلمانان اعم از(شیعه وسنی) برای خاندان پیامبراکرم (ص) و اهل بیت احترام وجایگاه خاصی قائل اندکه نظیرآن را برای دیگران قائل نیستند. این علاقه و دلبستگی به خاندان رسول اکرم(ص) نقطه اشتراک تمامی مسلمانان است و می تواند عاملی برای پیوند و نزدیکی آحاد جامعه اسلامی به یکدیگر باشد.

ماموستا نخشی پور تصریح نمود: امام جعفرصادق(ع) بعنوان یکی ازمصادیق و افراد این خاندان مورد توجه اهل سنت بوده ومی باشد

جایگاه نسبی امام جعفرصادق(ع) درنزداهل سنت:

امام صادق (ع) بنابرمنابع مشهوراهل سنت درسال۸۰ هجری متولد شد. وی۶۸ سال عمرنمود و سرانجام در۲۵شوال سال۱۴۸هجری در شهرمدینه منوره چشم ازجهان فروبست. پیکر وی را درقبرستان بقیع ودرکنار پدرش محمدبن علی بن حسین(ع) به خاک سپردند.

امام صادق ازجهت پدری ، هاشمی نسب و ازجهت مادری تیمی تبار بوده و یازده فرزند داشتند. نسب پدری: امام صادق (ع) از نسل ریحانه نبی، سبط و محبوب پیامبر(ص) حسین بن علی بن ابی طالب می باشد.

امام جعفرصادق(ع) به اعتراف علمای اهل سنت، در جامعه اسلامی از جایگاه علمی برجسته وممتازی برخوردار است که بزرگان اهل سنت در مورد شخصیت والای آن بزرگوار این چنین بیان کرده اند:

ابن حجرعسقلانی از قول ابن حبان درباره امام صادق(ع) می گوید: ((ما رایت افقه من جعفربن محمد)) یعنی فقیه تر از جعفربن محمد کسی را ندیدم  وی از سادات اهل بیت است که فقیه وعلیم و فاضل بود و به سخنش نیازمند بودیم.

ذهبی درکتاب خود موسوم به تذکره الحفاظ می نویسد: قال ابوحاتم(( ثقه لایسال عن مثله)) یعنی امام صادق(ع) آنگونه مورد اطمینان است که ازکسی همانند او سوال نمی شود

ابن حجرعسقلانی گفته است: اسحاق بن راهویه گفت: به امام شافعی گفتم جعفربن محمد نزد تو چگونه است؟ امام شافعی فرمودند:(ثقه)یعنی شخصیت کاملا مورد اعتماد واطمینان کامل من است.

امام ابوحنیفه که یکی از شاگردان امام جعفرصادق(ع) هستند درباره آن حضرت فرموده است:((ما رایت افقه من جعفربن محمد)) یعنی فقیه تر و دانشمندتر از جعفربن محمد را به چشم ندیده ام

مطلب پایانی:با این توصیف واز این گفته ها وروایات علمای اهل سنت آشکار وصریح می باشدکه امام جعفرصادق(ع) شخصیت محوری ، قابل قدر وقابل پذیرش برای همه بوده واین امام بزرگوار دارای شخصیتی والا بوده وعالم و دانشمندی فرهیخته بوده است.

انتهای پیام

فهرست