به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی؛ راضیه پور حیدر ، معاون حوزه علمیه الزهرا ارومیه در نشست کارگروه بانوان فرهیخته تقریبی استان اظهارداشت: از قرن ها پیش دست نشاندگان انگلیسی برای برداشتن حجاب از سربانوان مسلمان  و ‌برهم زدن ارتباط علما و‌مردم برنامه ریزی کرده اند.

پور حیدر اظهارداشت: تفرقه افکنی بین اقوام نیز از دیگر برنامه های استعمارگران بوده که به عناوین مختلف سعی در محقق کردن آن کرده اند.

وی ادامه داد: وحدت از موضوعات مهم جهان اسلام است  و‌این مهم همواره مورد خشم استکبار جهانی بوده است.

معاون حوزه بیان کرد: همچنین از سویی دیگر مقوله وحدت ار ضروریات دنیای اسلام است و‌باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تقریب با پیروانش معنا پیدا می کند افزود: به فرموده مقام معظم رهبری وحدت جهان اسلام میدان برخورد مذاهب نیست بلکه وحدت جهان اسلام دوری از تنازع است.

پور حیدر با بیان اینکه  وحدت مقوله ای فراملی است ،گفت: وحدت برای اقامه دبن  و‌عامل اقتدار اسلام است.

وی حفظ اشتراکات و‌پرهیز از اختلافات را از عوامل تحکیم وحدت امت اسلام عنوان کرد.

وی ادامه داد: می توان گفت وحدت کشتی نوح  و‌ تفرقه تازیانه عذاب است.

پور حیدر اظهارداشت: درشرایط کنونی برای به انحطاط کشیدن جامعه زنان تفکرات مختلفی از سوی استکبار جهانی القا می شود که هرکدام در تلاش هستند تا ذهن و‌فکر زنان و دختران را به سمت اهداف خود سوق دهند.

انتهای پیام