مدرس مدارس علوم دینی اهل سنت ارومیه
چهاردهم خرداد یادآور عروج ملکوتی امامی است که نه تنها دین ، بلکه باورها را به جامعه برگرداند
ماموستا عبدالرحمن محمد پور افزود: بعد از به دیدار حق شناختن امام ، شاگرد و خلف صالح ایشان مقام عظمای ولایت ، با تدوام بخشیدن و تقویت هر چه بیشتر این حرکت الهی چنان تغییرات ژرف و عمیقی در منطقه و جهان به وجود آوردند که حیرت و سردرگمی هر چه بیشتراستکبار را به دنبال داشت .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ؛ مدرس مدارس علوم دینی اهل سنت ارومیه طی گفتگو با رابط خبر دفتر استانی ضمن عرض تسلیت سالروز رحلت جانگداز رهبر کبیر و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: چهاردهم خرداد یادآور عروج ملکوتی امامی است که در عصر سیاست جهانی دین زدائی و هجوم علیه باورهای دینی هم از طرف شرق و دیدگاههای ماتریالیستی و سوسیالیستی و مارکسیستی آن ، و هم از جانب غرب با رویکردهای مادی و دنیا محور آن ظهور نمود و در کمال بهت و حیرت و تعجب دو اردوگاه شرقی و غربی حاکم بر جهان ، نه تنها دین و باورها و ارزشهای آن را به جامعه برگرداند و حاکم نمود ، بلکه زمینه های صدور این ارزشها را به جهانیان فراهم نمود و قیام مستضعفان علیه مستکبران را رقم زد و هیمنه استکبار جهانی را شکستند و روح استقلال طلبی و زندگی عزتمندانه و انسانی را در قالب شعار نه شرقی نه غربی در کالبد انسانهای گرفتار و در سلطه مستکبران دمیدند و رستاخیز بزرگ قیام علیه مستکبران را خلق نمودند .

ماموستا عبدالرحمن محمد پور تصریح نمود: فروپاشی اردوگاه شرق و الحاد آن و فروپاشی شوروی سابق و شکستهای پیاپی اردوگاه کاپیتالسیم و در راس آمریکایی جنایتکار و نتیجه شیرین حرکت الهی این امام همام رضوان ا… تعالی علیه بودند.

مدرس مدارس علوم دینی اهل سنت ارومیه در ادامه اظهار داشت: بعد از به دیدار حق شناختن امام ، شاگرد و خلف صالح ایشان مقام عظمای ولایت ، با تدوام بخشیدن و تقویت هر چه بیشتر این حرکت الهی چنان تغییرات ژرف و عمیقی در منطقه و جهان به وجود آوردند که حیرت و سردرگمی هر چه بیشتراستکبار را به دنبال داشت .

پیشرفت های خیره کننده کشور در زمینه های صنعتی و نظامی و تکنولوژی های نوین و پیشرفت های باور نکردنی در عرصه فضائی و ارزشهای نوین هسته ای و غیره و تاثیر گذاری هر چه بیشتر دین و باورهای آن در دنیا ، بخشی از این حرکت عظیم است .

وی گفت: بار دیگر بیعت با این آرمانهای مقدس و نورانی امام راحل و مقام معظم رهبری از خداوند توفیق و پیروزی برای رهپویان این مسیر را داریم.

والسلام علیکم و رحمه ا…برکاته

انتهای پیام

فهرست