امام جمعه اهل سنت ارومیه
کار فدراسیون ورزشی ناشنوایان ، کار بسیار سخت و حساس است
ماموستا مامد کلشی نژاد اظهار داشت: : با توجه به اینکه معلولین بخصوص ناشنوایان از جمله گروه های حساسی هستند که نیاز به دقت زیادی دارد تا خدای ناکرده احساس تبعیض به وجود آنها رسوخ نکند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ، رئیس فدراسیون ورزشی ناشنوایان کل کشور و هیئت همراه با امام جمعه اهل سنت ارومیه دیدار کردند.

رئیس فدراسیون ورزشی ناشنوایان ضمن تقدیر، انتصاب ماموستا کلشی نژاد را به امامت جمعه اهل سنت مرکز استان تبریک و تهنیت گفت.

امام جمعه اهل سنت ارومیه نیز دراین دیدار ضمن تقدیر و تشکر ، کار فدراسیون ورزشی ناشنوایان را یک کار بسیار سخت و حساس دانست وگفت: با توجه به اینکه معلولین بخصوص ناشنوایان از جمله گروه های حساسی هستند که نیاز به دقت زیادی دارد تا خدای ناکرده احساس تبعیض به وجود آنها رسوخ نکند و مطمئنا در زیر مجموعه  فدراسیون حتما به این مسائل توجه ویژه ای میشود و امیدوارم مسئولین ما در زمینه شهروندی نیز به مسائل و امکانات مورد نیاز برای معلولین توجه ویژه ای داشته باشند.

والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

انتهای پیام

فهرست