قاچاق  به یک مملکت ضرر می رساند نه یک شهر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ؛ ماموستا مصطفی خاتمی ، امام جمعه اشنویه در جلسه شورای افتای اهل سنت…

یکی از افتخارات جمهوری اسلامی امنیت است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ؛ ماموستا عباس احمدی باغ ، امام جمعه بوکان در جلسه شورای افتای اهل…
فهرست