اولین مکانی که در روی زمین ساخته شده کعبه است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ؛ همایش پرچمداران محراب ، ویژه کارگزاران نمونه مساجد اهل سنت آذربایجان غربی با…
فهرست