مسئولین مرکز اسلامی آذربایجان غربی با روحانی طرح مستقر در روستای سید آباد سلماس دیدار کردند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی؛ معاون فرهنگی وامور اجتماعی مرکز اسلامی آذربایجان غربی به همراه سرپرست نظارت این دفتر…

مسئولین مرکز اسلامی آذربایجان غربی با روحانی طرح مستقر در روستای خور خورای سلماس دیدار کردند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی؛ معاون فرهنگی وامور اجتماعی مرکز اسلامی آذربایجان غربی به همراه سرپرست نظارت این دفترو…

وحدت بین مسلمانان جزو ضروریات است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی؛  مدیر مرکز اسلامی و معاونت آموزش و پژوهش آذربایجان غربی با اساتید و طلاب…

علم انسان را به عبودیت میرساند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ، جلسه هم اندیشی حجت الاسلام شادعلی عباسپور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در…
فهرست