شور انتخاباتی در شمال کشور

حضور گسترده مردم گلستان در پای صندوق های رای به گزارش رابط خبری مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، شور انتخاباتی اهل سنت شمال کشور همزمان با سراسر کشور در شعب…
فهرست